Sme dynamický, skúsený a zohratý tím. Spolupracujeme s osvedčenými architektmi a stavebnými firmami, s ktorými sme schopní realizovať projekty v nadštandardnej kvalite a v stanovených termínoch.

 • poradíme Vám pri výbere bytu
 • navrhneme najvýhodnejšie financovanie
 • zabezpečíme kompletnú administratívu
 • zrealizujeme výstavbu
 • odovzdáme vám kľúče od Vášho nového bytu
Náš projekt Park Anička získal ocenenie
STAVBA ROKA 2017
za architektonické riešenie

S hrdosťou chceme oznámiť, že náš tím získal v súťaži STAVBA ROKA 2017 hlavnú cenu za architektonické riešenie.

Video z podujatia

Štruktúra spoločnosti

Vedenie spoločnosti

 • stratégia spoločnosti
 • riadenie obchodných a ekonomických aktivít
 • rokovania s klientmi, bankami, dodávateľmi a obchodnými partnermi
 • vedenie a motivácia zamestnancov
 • Ing. Ján Marušin
  konateľ spoločnosti

  +421-903 902 470
  marusin@mminvest.sk

  Ing. Martin Makara
  konateľ spoločnosti

  +421-905-333 107
  makara@mminvest.sk
 • koordinácia projektov
 • organizácia činnosti oddelení spoločnosti
 • marketing
 • tendre a procesovanie stavieb
 • Ing. Zdenka Perekstová
  projektový manažér

  +421-911 704 605
  perekstova@mminvest.sk

  Oddelenie – Predaj, klientske zmeny a nadštandardy

 • kompletný klientsky servis
 • starostlivosť a komunikácia s klientami
 • riešenie klientskych zmien a nadštandardov bytov
 • odpovede na otázky a pripomienky
 • odovzdávanie bytov a obchodných priestorov
 • Ing. Zlatica Pírová
  predaj a klientské zmeny

  +421-907 138 724
  pirova@mminvest.sk

  Oddelenie – Tendre a procesovanie stavieb

 • tendre, procesovanie stavieb a stratégia tendrov
 • proces vyhodnotenia/rozboru cenových ponúk a výber dodávateľov stavieb
 • komunikácia s účastníkmi tendrov a dodávateľmi stavieb
 • nadštandardy administratívnych budov (office, retail)
 • Lívia TÓTH
  tendre a procesovanie stavieb

  +421-903 606 100
  toth@mminvest.sk

  Ing. Dominika Sisáková
  tendre a procesovanie stavieb

  +421-904 376 763
  sisakova@mminvest.sk

  Oddelenie – Servis zákazníkom

  servis@mminvest.sk

 • aktivity spojené s poskytovaním
  služieb klientom
 • záručné reklamácie
 • Mgr. Stanislav Polaček
  zákaznícky servis

  +421-911 929 641
  polacek@mminvest.sk

  Oddelenie – Projekčná, inžinierska a stavebná činnosť:

 • príprava projektov, spracovanie projektovej dokumentácie
 • inžiniering
 • činnosti spojené s vydaním územných a stavebných povolení a iná komunikácia s úradmi
 • technicko – stavebný dozor
 • koordinácia stavby
 • Ing. Martin Makara
  konateľ a manažér pre stavebno – technickú činnosť

  +421-905-333 107
  makara@mminvest.sk

  Ing. Marek Leško
  koordinácia stavby a technický dozor

  +421-907 979 996
  lesko@mminvest.sk

  Lenka Mudráková
  inžinierska činnosť

  +421-907 550 502
  mudrakova@mminvest.sk

  Oddelenie – Administratíva, sekretariát, účtovníctvo

  sekretariat@mminvest.sk

 • riadenie celkového chodu kancelárie po organizačnej a technickej stránke
 • spracovanie účtovníctva, vystavovanie faktúr
 • sledovanie úhrad
 • mzdová agenda
 • Ing. Katarína Petrášová
  sekretariát

  +421-55 622 03 94
  +421-911 104 263
  petrasova@mminvest.sk

  Mgr. Jana Korlová
  sekretariát

  +421 903 560 210
  korlova@mminvest.sk

  Peter Novysedlák
  technická podpora

  +421-55 622 03 94
  novysedlak@mminvest.sk

  Ing. Ľubomíra Vozárová
  účtovníctvo a personalistika

  +421 905 301 432
  vozarova@mminvest.sk

  Projekt realizuje

  MM Invest, s.r.o.
  Kováčska 19, Košice 040 01

  Výpis z obchodného registra

  Investor projektu

  MM Invest Košice, s.r.o.
  Kováčska 19, Košice 040 01

  Výpis z obchodného registra